Wyjątkowy a także świeży Kraków

Głównym spośród globalnych przeszkód w lwiej części miast w Polsce jest transport. Nasze województwa są nie przygotowane do tak wielkiego nasilenia korków, jaki powstał przez wzrost ilości aut na krajowych ulicach. Dlatego główną z najbardziej istotnych inwestycji które powinno podjąć niemalże każde miasto jest inwestycja w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Drogi i komunikacja miejska to priorytet, który da przestrzeń na to by poprawić zadowolenie mieszkańców a także poprawi całokształt gospodarki miasta.

Wśród innych lokalizacji, nowe projekty drogowe jakie realizuje Kraków silnie się wybijają. Krakowianie w plebiscycie wypowiedzieli się za budową metra, jednak zanim ono zostanie zbudowane, w komunikację tramwajową i autobusową i drogi potrzeba włożyć dużo pieniędzy . Spośród ważniejszych decyzji finansowych warto podkreślić:
całkowicie elektryczną linię autobusową – pierwszą w kraju,
nowoczesne torowisko na Ruczaju,
w pełni przebudowany dworzec PKP wraz z centrum handlowym.
Oprócz tego, w planach miasto przewiduje inwestycje w przynajmniej kilkanaście nowych dróg dojazdowych pomiędzy już wybudowanymi drogami oraz naprawy już powstałych tras autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Krakowianie napraw nie lubią – problemy w poruszaniu się i dojazdach do biur przeszkadzają w codziennym życiu. Trzeba zaś mieć jasność tego, że bez napraw infrastruktura nie może się poprawić i aby mieszkało się lepiej, trzeba cierpliwości.Jacek Majchrowski program
Przekazywanie środków w rozwój transportu to nie tylko nowe linie komunikacji, ale również doskonalszej odporności powierzchnia jezdni, która będzie dłużej jak nowa i odporna. ( kolejnym z przykładów jest ścieralna powierzchnia drogi na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka oraz na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, miasto potrzebuje dodatkowo wielu remontów i nowych pomysłów, aby jeździło się po nim dobrze. Nie tylko samochodem, ale też komunikacją miejską. Mimo to widać wyraźnie, że wszystko jest na najlepszej drodze do tego, by mieszkańcom mieszkało się tu naprawdę miło i z zadowoleniem.