lean marketing

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w sposobach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym zupełnie zbędnych. Priorytetowym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i wykorzystywanych półproduktów. Zastosowanie technik lean management daje szansę uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów.
lean warsztaty”>wsparcie lean”>lean
Także stosunki wzajemne w firmie zwykle poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które czynności są zbędne dla firmy.

Leave a Comments